اتاق سایلنت
ارسال شده توسط : تاریخ : مدیر سایت | 04-29-2016
اتاق سایلنت ، اتاقی می باشد که جهت کم کردن صدای کار ، ژنراتور در حال کار می باشد . زمانی که یک ژنراتور در حال کار می باشد ، سر و صدای بسیار زیادی دارد و برای کم کردن صدای آن از اتاق سایلنت استفاده می شود .
Read More
0 Comments